×

Sporočilo

Informacija o piškotkih

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej EU e-Privacy Directive dokument

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

IZBIRNI PREDMETI

 

 

Spoštovani starši, dragi/-a učenci/-ke!

Pred vami je nabor obveznih izbirnih predmetov, ki jih bo šola predvidoma ponujala v naslednjem šolskem letu. Učenec bo moral izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, in sicer iz kateregakoli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.

Kratke predstavitve posameznih izbirnih predmetov si lahko ogledate tukaj:

katalog obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na telefonsko številko 5772 802 (Bojan Hozjan).

 

Za učence, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali glasbeno šolo

Učenci, ki bodo obiskovali glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko. Pisno vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih boste vložili junija, po vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto.

Zaradi načrtovanja organizacije pouka v naslednjem šolskem letu pa Vas naprošamo, da v prijavi k izbirnim predmetom obvezno označite, če boste uveljavljali to možnost. Prosimo vas, da nam po vpisu posredujete potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

 

Prijavnice:

Prijavnica za 6. razred

 

 

 

Prijavnica za 7. razred

 

 

 

Prijavnica za 8. razred

 

 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

 

V šolskem letu 2018/2019 so učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI/TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT.SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Izbrani šport: Nogomet

Választott sport: Foci

8., 9.

1

Izbrani šport: Odbojka

Választott sport: Röplabda

8., 9.

1

Šport za sprostitev

Szabadidősport

7.-9.

2

Šport za zdravje

Sport az egészségért

7.-9.

1

Sodobna priprava hrane

Korszerű ételkészítés

7.–9.

2

Poskusi v kemiji

Kisérletek kémiánál

8., 9.

1

Računalništvo: Multimedija

Számítástechnika: Multimédia

8., 9.

1

Računalništvo: Urejanje besedil

Számítástechnika: Szövegszerkesztés

7.–9.

1

Obdelava gradiv: Les

Anyagformálás: Fa

7.-9.

2

Čebelarstvo

Méhészet

8., 9.

1

SKUPAJ

 

13

 

 

 

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI/ TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT.SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina 1

Angol nyelv 1       

7.

1

Angleščina 2

Angol nyelv 2

8.

1

Angleščina 3

Angol nyelv 3

9.

1

Nemščina 1

Német nyelv 1

7.

1

Nemščina 2

Német nyelv 2

8.

1

Nemščina 3

Nemščina 3

9.

1

Turistična vzgoja

Turisztikai nevelés

7.–9.

1

Likovno snovanje 1

Likovno snovanje 1

7.

1

Likovno snovanje 2

Likovno snovanje 2

8.

1

Likovno snovanje 3

Likovno snovanje 3

9.

1

Kaj nam govorijo umetnine

Mit üzennek a művészeti alkotások

7.–9.

1

Madžarščina: Šolsko novinarstvo

Magyar nyelv: Iskolaújság

7.-9.

1

Madžarščina: Literarni klub

Magyar nyelv: Irodalmi klub

7.-9.

1

SKUPAJ

 

13

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

S  šolskim letom 2017/2018 pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka v prvem in drugem triletju. 

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Tudi prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

 

Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v septembru.

 

 

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V 1. razredu so se učenci lahko odločili za učenje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Lahko so izbirali med angleščino in nemščino. Na podlagi prijav smo v matični šoli oblikovali 1 skupino za angleščino in 1 skupino za nemščino.

 

V 4., 5. in 6. razredu so učenci lahko izbirali med drugim tujim jezikom (med angleščino ali nemščino), športom, računalništvom in umetnostjo. Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet se izvaja dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/

NEM KÖTELEZŐEN

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED/

OSZT.

ŠT. SKUPIN/

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -angol nyelv

1.

2

Nemščina  kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -német nyelv

1.

1

Angleščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv -angol nyelv

4., 5., 6.

1

Nemščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv-német nyelv

4., 5., 6.

2

Računalništvo

Számítástechnika

4., 5., 6.

3

Šport/Sport

4., 5., 6.

4

Umetnost/Művészetek

4., 5., 6.

1

SKUPAJ

14

 

 

FaLang translation system by Faboba