×

Sporočilo

Informacija o piškotkih

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej EU e-Privacy Directive dokument

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Ekosola_logotip                     Ekosola_logotip_solski  

 

Ekošola

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt  Ekošola, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne šole. Za naša prizadevanja v preteklem šolskem letu smo prejeli zeleno zastavo 2016/17.

 

Glavni cilj in namen ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Sodelovanje z drugimi ekošolami omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja.

 

Ekošola je učenje za življenje. Uči nas varovati in ohraniti tisto, kar je nujno potrebno za življenje. Naš planet!

 

EKOŠOLA

IME PROJEKTA

A PROEJT MEGNEVE-ZÉSE

CILJI /

CÉLOK

DEJAVNOSTI /

TEVÉKENYSÉGEK

ČAS /

IDŐPONT

NOSILEC /

KIVITELEZŐ

EKO ŠOLA

Zbiralna akcija papirja

·    - vključiti celo šolo v zbiralno akcijo

- zbrati čimveč papirja

- vključiti celo šolo v zbiralno akcijo

- zbrati čim več papirja

- tehtanje zbranega papirja (pomagajo učenci višjih razredov)

- beleženje podatkov po razredih (Eva Tivadar) - nagrada prvim trem razredom

- papir v razredih (čistilka shranjuje)

oktober (teden otroka)

april (dan Zemlje - ves teden)

Eva Tivadar,

Zita Šimonka,

Vanesa Vargazon, Žana Kusek,

Leona Brodar,

Matej Zupanič,

Tajana Novinić,

Roland Smej

Eko nagrada

-najboljši trije razredi pri zbiralnih akcijah starega papirja bodo deležni nagrade

december,

junij

Eva Tivadar,

Tajana Novinić

Zelena straža

- pregled nalepk po šoli

- pregled urejenosti učilnice (papirčki, prezračenost, tabla)

skozi celo šolsko leto

Leona Brodar,

Roland Smej

Ločeno zbiranje odpadkov

- vsak razred mora imeti ločeni koš za papir

- koše izdelajo-okrasijo učenci,

- učence ozaveščamo o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in jih spodbujamo k ločevanju

skozi celo šolsko leto

Matej Zupanič,

Roland Smej

Mladi poročevalci

-novinarski prispevki za ekoaplikacijo nacionalne ekošole ter šolski časopis Čebelice

skozi celo šolsko leto

Leona Brodar

Zita Šimonka

Natečaji na eko tematiko

- spremljamo aktualne razpise in likovne natečaje na ekološko tematiko,

- pri ekokrožku učenci ustvarjajo iz odpadnega materiala in sodelujejo na natečajih

Naknadno

Eva Tivadar,

Matej Zupanič

Ureditev šolske okolice

 

čistilna akcija, sodelovanje z Popestrimo šolo

- spomladansko čiščenje šolske okolice,

-ustvarjanje na ekološko tematiko –višji razredi

22. april

Matej Zupanič,

Žana Kusek,  Vanesa Vargazon,

Metka Lovrin

Erasmus+ projekt

- sodelovanje z Madžarsko in Romunijo,

- okoljska vzgoja in doživljajsko učenje

- priprava izmenjav, mednarodnih srečanj in učnih gradiv

- priprava učnega gradiva za okoljsko vzgojo

skozi celo šolsko leto

Zita Šimonka,

Vanesa Vargazon,

Žužana Smolkovič,

Žana Kusek

Eva Tivadar

Ekokrožek

- akcija poteka samo v podružnični šoli Gaberje,

-učenci bodo spoznavali zeliščni vrt in izdelovali izdelke iz naravnih materialov

skozi celo šolsko leto

 

Eva Tivadar

Tradicionalni slovenski zajtrk

 

- sodelovanje z Zdravo šolo

- ozaveščanje o pomenu čebel in medu

november

Tajana Novinić,

Vanesa Vargazon

Ekopano

- mesečno urejanje in menjava aktualnih informacij na panoju pri vhodu

skozi vse leto

Zita Šimonka, Tajana Novinić,

Leona Brodar,

Roland Smej,

Žana Kusek,

Altermed

- predstavitev na sejmu Altermed

- izvedba delavnic

marec

2019

Eva Tivadar,

Leona Brodar

Šolska vrtilnica, zdravilne rastline

- ureditev zeliščnega vrta,

- spoznavanje zelišč in uporaba le teh v prehrani,

- prepoznavanje zdravilnih rastlin.

skozi celo šolsko leto

Eva Tivadar in Metka Lovrin

Poznavanje gozdov

- doživljajsko učenje v naravi,

- spoznavanje gozdnih dreves in gozda kot življenjskega prostora,

- varovanje gozdov

- projekt je namenjen 3. razredu

oktober 2018, izvedba dneva dejavnosti v Murskem gozdu

Žana Kusek,

Leona Brodar

Ekobranje

-učenci berejo gradiva z ekološko tematiko,

-

skozi celo šolsko leto

Tajana Novinić

Roland Smej

 

Program Ekošola

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

 

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja NAČELA:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Glavni CILJ slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Vir:http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

 

Ekoakcijski načrt DOŠ I Lendava:

Sodelovali bomo v naslednjih projektih:

 • Misija Zeleni koraki
 • Altermed
 • Likovni natečaji
 • Mladi poročevalci
 • Znanje o gozdovih
 • Hrana ni za tjavendan

Izvedli bomo ozaveščevalne in zbiralne akcije:

 • -Zbiralna akcija starega papirja (oktober, april)
 • Ekobranje
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Zelena straža
 • Šolska vrtilnica

 

Poleg omenjenih bomo skozi šolsko leto sodelovali tudi pri drugih aktivnostih in natečajih z eko vsebino.

Podrobnejše informacije o Ekošoli in njenih projektih si lahko ogledate na: http://www.ekosola.si/.

 

Uporabne povezave:

http://www.eco-schools.org/

http://eco-schools.org/connect/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/

 

Tim Ekošole


  

FaLang translation system by Faboba