×

Sporočilo

Informacija o piškotkih

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej EU e-Privacy Directive dokument

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

 

 

V šolski knjižnici sta zaposlena knjižničarka dr. Judit Zágorec Csuka in knjižničar Jožef Kocon, na podružnični šoli Gaberje pa izposojo vodi Jasmina Sep. Šolska knjižnica je odprta med šolski letom vsak delavnik od 7:15 do 14:45 ure. Knjižno gradivo si učenci lahko izposodijo za tri tedne, z možnostjo enkratnega podaljšanja roka izposoje.

 

BIBLIOTEKARSKO DELO: nabava in obdelava knjižničnega gradiva, odpis in izločanje knjižničnega gradiva, ureditev in strokovna postavitev gradiva, izposoja gradiva.

Šolska knjižnica je od marca 2012 polnopravna članica vseslovenskega sistema knjižnic COBISS. Tudi izposoja poteka preko tega sistema.

ZALOGE v treh oddelkih knjižnice na dan 28. 6. 2018:

 

oddelek

število zapisov

število enot

Centralna knjižnica

12 518

21 455

Podružnica Gaberje

830

2 021

Učbeniški sklad

42

2 920

SKUPAJ=

13 390

26 396

 

Naročeni smo na okoli 30 revij. Otroške in mladinske revije lahko učenci berejo v prostem času v knjižnici ali v dveh knjižnih kotičkih na hodnikih.

Na spletni strani šole mesečno objavljamo novosti v šolski knjižnici.

 

Kontakt

telefon:

+386 (0)2 577 28 12

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Gradivo matične šolske knjižnice pokriva potrebe devetletnega programa osnovne šole v Lendavi. V podružnični šoli v Gaberju deluje podružnična knjižnica za potrebe tamkajšnjih učencev.


Z ustrezno nabavo skrbimo, da učenci in učitelji v šolski knjižnici dobijo:

 • potrebno leposlovno literaturo za domače branje, bralno značko ali za branje v prostem času v slovenskem, madžarskem, angleškem in nemškem jeziku,
 • ustrezno strokovno literaturo za seminarske in raziskovalne naloge učencev,
 • literaturo za dodatno izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev šole,
 • ustrezno neknjižno gradivo (videokasete, zgoščenke, multimedijsko gradivo itd.),
 • vse potrebne učbenike za učence (učbeniški sklad) in učitelje.POSLOVNI RED KNJIŽNICE:

 

V času poletnih počitnic je knjižnica zaprta za izposojo.

Vstop v knjižnico je dovoljen v šolskih copatih, brez šolskih torb (razen v primeru bibliopedagoške ure) in plaščev.

Na dom izposojamo le knjižno gradivo, v prvi vrsti leposlovje. Knjig večje vrednosti in leksikonov ter slovarjev ne izposojamo na dom, to gradivo se uporablja le v čitalnici ali pri pouku. Strokovno gradivo izposojamo le izjemoma. Rok za izposojo je 21 dni. Neknjižno gradivo izposojamo le učiteljem za uporabo pri pouku.

Če učenec izgubi ali poškoduje knjižno enoto, jo starši morajo nadomestiti oz. po dogovoru z razrednikom in ravnateljem plačati ustrezen znesek.


DEJAVNOSTI KNJIŽNICE:

 • izposoja knjižnega gradiva na dom,
 • izposoja gradiva v čitalnici in učiteljem v razredu,
 • pedagoška dejavnost (knjižna in neknjižna vzgoja),
 • informacijska dejavnost (iskanje gradiva, pomoč pri iskanju, priporočeno branje itd.),
 • pripravljanje gradiva in izvajanje bralne značke,
 • organizacija in priprava srečanj s pisatelji,
 • priprava oz. sodelovanje pri pripravi tematskih razstav,
 • nabava gradiva za knjižnico,
 • nabava učbenikov, priročnikov in ostalega knjižnega in neknjižnega gradiva za učitelje,
 • naročanje mladinskega tiska za učence,
 • obdelava gradiva.

 

UČBENIŠKI SKLAD/TANKÖNYVALAP

 

Učbeniški sklad je najenostavnejša in najcenejša pot za nabavo učbenikov. Sklad je vzpostavljen v vseh razredih devetletke. Letos so se za izposojo učbenikov iz sklada odločili vsi učenci. Za izposojo učbeniških kompletov učenci ne plačajo uporabnine, le–to krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Novost je tudi, da učenci 1. razredov dobijo tudi delovne zvezke brezplačno iz učbeniškega sklada.

 

Učenci na začetku šolskega leta v knjižnici dvignejo učbeniške komplete, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo skrbniku sklada. Enojezične delovne zvezke morajo starši kupiti sami, dvojezične pa kupijo v šoli. Učbeniški sklad vodi Jožef Kocon.

V šolskem letu 2015/16 smo začeli nove učbenike vnašati v sistem COBISS. Na dan 28. 6. 2018 je bilo obdelanih 42 naslovov učbenikov oziroma 2.920 izvodov. Izposoja teh učbenikov tudi poteka elektronsko.

 

PEDAGOŠKO DELO: izvajanja KIZ-a, knjižnično informacijskega znanja, individualno delo z uporabniki knjižnice, biblioterapevtske ure.

 

 

Novosti v šolski knjižnici

AKCIJSKI NAČRT ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA URESNIČITEV PREDNOSTNIH NALOG ŠOLE

 

 

AKTIVNOSTI

 

NOSILCI

 

ROK IZVEDBE

 

MERILO

predstavitev knjižnih novosti in statistika obiskov ter najbolje brane knjige na spletni strani

 

J. Kocon

1-krat mesečno na spletni strani šole

učenci, starši in učitelji lahko spremljajo te podatke na spletu

sprejem prvošolčkov, predstavitev knjižnega kotička za začetnike, podelitev izkaznic šolske knjižnice

knjižničarja

oktober

pridobimo nove člene, jih motiviramo za branje

namestitev novih knjižnih polic v mladinskem oddelku knjižnice

knjižničarja

september-oktober

nova ureditev knjig po jeziku

Knjižni molj/Könyvmoly

Bralno tekmovanje v organizaciji za učence od 4. razreda dalje

 

 

 

Knjižnica Lendava,

J. V. Törnar

 

okt. – dec. 2018

 

 

zaključna prireditev in podelitev knjižnih nagrad

dan madžarksega jezika/a Magyar nyelv Napja

dr. Judit Zágorec-Csuka, učitelji madžarskega jezika

13. november 2018

poudarimo pomen madžarskega jezika učencem, ki se učijo MAD1 in MAD2

predstavitev seznama za slovensko, madžarsko, angleško in nemško bralno značko; sestanek za mentorje bralne značke

J. Zágorec Csuka

J. Kocon

 

konec septembra

spodbujanje mentorjev za bralno značko

seznami za domače branje in Cankarjevo tekmovanje

 

knjižničarka

september-oktober

število objav na spletni strani

sistem označevanja kakovostne mladinske literature »Zlata hruška« za slovenske knjige

J. Zágorec Csuka,

knjižničarji iz Knjižnice Lendava

 

september-junij

učenci spoznajo znamko Zlata hruška, kot sinonim za kakovostno knjigo

predstavitev sistema COBISS in iskanje gradiva, knjižnične ure za učence na temo Branje z razumevanjem (po predhodni uskladitvi z učitelji)

J. Zágorec Csuka,

J. Kocon

 

september−maj

 

za vse oddelke šole

spodbujanje branja umetnostnih besedil v sklopu projekta Rastem s knjigo v sodelovanju s Knjižnico Lendava

knjižničarka, knjižničarji v splošni knjižnici

 

januar

realiziran obisk – število učencev 7. razreda

2. april - mednarodni dan knjig za otroke/nemzetközi gyermekkönyvnap

razstava najlepših slikanic v knjižnici in sporočilo otroškega pisatelja/ice otrokom sveta za to leto

J. Kocon, J. Zágorec Csuka

april 2019

za učence 1. in 2. triade v čitalnici – spoznati kakovostno in estetsko slikanico

zaključna prireditev bralne značke –

Az olvasási verseny záróünnepsége

J. Zágorec Csuka

J. Kocon, Lenke Lázár

 

konec maja

 

június eleje

število učencev, ki so sodelovali pri bralni znački

dan knjige, 23. april, razstava v avli

 

 

knjižničarja

23.april 2019

Perdstravitev knjige Judit Zágorec-Csuka: Muravidéki nyelvi mozaikok

število učencev, ki bodo sodelovali v projektu

 

FaLang translation system by Faboba